Ilustrativní obrázek
Omezení provozu
Uzavření všech pracovišť SOA v Praze

Uzavření všech pracovišť SOA v Praze - kontakt pouze distanční cestou

Ilustrativní obrázek
Omezení provozu
Uzavření všech badatelen SOA v Praze

Uzavření všech badatelen SOA v Praze z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

Ilustrativní obrázek
Omezení provozu
All research rooms of the State Regional Archives in Prague are closed

All research rooms of the State Regional Archives in Prague are closed / Alle Lesesäle des  Staatsgebietsarchivs in Prag sind geschlossen

Ilustrativní obrázek
Sdělení pro veřejnost
Možnost zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací

Opatření přijaté v souvislosti se snahou o zmírnění důsledků uzavření archivů pro badatelskou veřejnost.

Ilustrativní obrázek
Omezení provozu
Plánované uzavření kutnohorského archivu

Archiv bude v souvislosti s rekonstrukcí archivní budovy zcela uzavřen pro veřejnost od 13. dubna 2020. Délku uzavření je možné předpokládat na 1,5 roku.

Ilustrativní obrázek
Sdělení pro veřejnost
Zpřístupnění databáze Sčítací operáty okresu Mělník z let 1900, 1910 a 1921 na webu

Databáze aktuálně obsahuje demografická data přenesená ze sčítacích archů města Mělník, které se dochovaly ze sčítání lidu z let 1900 a 1910.

Nové elektronické archivní pomůcky